Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği Politikalarımız

 

 • Müşterilerimize beklentilerini karşılayacak şekilde zamanında, kaliteli, uygun pazar fiyatında ve sürekli güvenilir ürünler sunmak,
 • Yaptığımız her işi planlı bir şekilde sonuçlandırmak ve sürekli olarak doğru hizmet vermek,
 • Çalışanlarımızın teknik ve kurumsal eğitimlerini sağlamak, memnuniyetini ve yeterliliğini arttırmak,
 • Çalıştığımız çevreyi korumak ve kaynaklarımızı verimli bir şekilde kullanmak.
 • Çıkardığımız atıkların çevreye minimum zarar vermesini sağlamak,
 • Sürekli kendisini geliştirerek yenilenen hedef kitlenin istekleri doğrultusunda hedef kitle talebine bilgi ve tecrübe ile her zaman cevap verebilmek,
 • Üründe Kalite ve satışta dürüstlük ilkemize bağlı kalmak,
 • Kalite Yönetim Sistemimizi yasal şartlara uyarak sürekli iyileştirmek ve  rekabet ortamında tercih edilen bir marka olmak,
 • Çalışma süreleri içerisinde iş kazalarını minimum düzeyde tutmak,
 • Faaliyetlerimiz sırasında çevre ile ilgili yasal düzenlemelere uygun hareket etmek,
 • Çevre kirliliğini oluşturmadan önlemek, atıkları azaltmak ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak,
 • Çalışanlarımızı, işinde çevreye bilinçli ve sorumlu davranışlarının geliştirilmesi için eğitmek,
 • Çevre bilincinin yaygınlaşması için tedarikçilerimiz ve çalışanlarımızla sürekli iletişimde bulunmak,
 • Çevre performansımızı sürekli iyileştirmek için kurallara tüm çalışanlarımızla birlikte uymayı taahhüt ederiz.
 • Çalışma ortamında ortaya çıkabilecek sağlık ve güvenlik risklerinin  analiz edilerek minimize edilmesi, 
 • İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi için eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi, 
 • Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedefini benimseyerek, gerekli önlemleri almak suretiyle verimliliğimizin artırılması, yönünde faaliyetlerimizi Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, ilgili sektörlerde iş sağlığı ve güvenliği açısından öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.